5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu

5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu

  1. Xây dựng tầm nhìn đối với thương hiệu

Quy trình xây dựng thương hiệu được bắt đầu bằng những công đoạn xây dựng tầm nhìn thương hiệu, nền tảng cho mọi nỗ lực xây dựng thương hiệu, là kim chỉ nam cho hướng đi tiếp theo của thương hiệu. tầm nhìn thương hiệu đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai. Cho khát vọng của thương hiệu về những điều mà họ muốn hướng tới.

5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
  1. Định vị thương hiệu

Trên cơ sở tầm nhìn thương hiệu đã được lựa chọn, doanh nghiệp, công ty tiến hành định vị thương hiệu. Định vị thương hiệu –  là xác định vị trí của thương hiệu trong mọi nhận thức của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.

Trên thị trường ngày nay có rất nhiều thương hiệu. Để thương hiệu chiếm được một vị trí trong tâm trí khách hàng, công ty cần phải trách tạo ra một chân dung quá phức tạp mà nên nhấn mạnh tới các đặc tính thương hiệu là vô cùng quan trọng.

  1. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

Khi đã định vị thương hiệu, bước tiếp theo là việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đây là một tập hợp bao gồm các thành phần như tên gọi, thiết kế logo, thiết kế website, thiết kế khẩu hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế profile, thiết kế brochure, thiết kế  hình tượng, catalog, tờ rơi… hệ thống nhận diện thương hiệu được dựng lên dựa trên những yếu tố kết hợp sáng tạo của hình ảnh, đồ họa và ngôn ngữ để tạo nên sự ấn tượng đầu tiên và sâu đậm nhất là về sự khác biệt rõ ràng nhất trong tâm trí của quý khách hàng.

5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
  1. Truyền thông thương hiệu

Nếu sáng tạo và thiết kế đẹp thôi thì sẽ chưa đủ, thương hiệu phải được mọi người biết đến, hiểu và được chấp nhận. Đây là vấn đề chủ yếu dẫn đến sự thành công của công tác xây dựng thương hiệu. Chính vì thế, xây dựng thương hiệu chỉ mới dừng lại trong nội bộ doanh nghiệp thì chưa được hoàn thành mà phải thực hiện những hoạt động truyền thông thương hiệu với thị trường như là hình thức quảng cáo, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và marketing, thì thương hiệu của doanh nghiệp mới đi đến được tâm trí khách hàng.

5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
5 bước cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu
  1. Đánh giá thương hiệu

Bước cuối trong một quy trình xây dựng thương hiệu là đánh giá thương hiệu. Thương hiệu là một tài sản vô hình quý giá nhất đối với doanh nghiệp, và doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều vào những hoạt động thiết kế và xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, làm thế nào để định giá được một thương hiệu, đo lường được những chỉ số hoàn trả vốn đầu tư cho thương hiệu lại là một vấn đề hết sức phức tạp và cần có những phương pháp khoa học.

Xem thêm: sáng tác nhạc hiệu cho công ty