Adam Vũ

CEO – Project Manager

CEO tài năng, từng có 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán trực tiếp. Ông bắt đầu xâm nhập vào lĩnh vực truyền thông từ năm 2008, từng nằm trong đội ngũ truyền thông của trường Quốc tế Olympia. 2009 ông đứng ra phát triển độc lập, thành lập Adam Media.