Trần Mai

Chuyên viên Quảng cáo – Copywriter

Tiếp nhận và lên kế hoạch các chiến dịch truyền thông cho khách hàng; Quản lý nội dung Website, Fanpage; Thực hiện nội dung các chương trình PR theo yêu cầu đối tác.